ID: SASf-001.1671 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Sysken, Årstal: ukjent