Personer:
(1) Judith Kari Nupen (til venstre)
(2) Amalie Nupen
(3) Margit Berta Helene Nupen
Bildetekst:
Dei 3 systrene kom frå yste garden i Nupen, bruksnr. 2. Far deira var Ingvald Andreasson Nupen og mora Anna Martinusdotter Nupen.
Amalie f. 1910, ho døde av tuberkulose i 1925, berre 15 år gamal. Margit Bertha Helene f. 1913, budde her på garden heile sitt liv. Gifta seg med Ivar Nupen, dei fekk 6 born. Judith Kari f. 1914, flytta til Ålesund og jobba der. Ho var ikkje gift. Margit var farmora mi, og far min er Kåre Nupen. (Informant liv Margit Ertesvåg)

ID: SASf-001.1569 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Nupen
Motiv: Sysken, Årstal: omkring 1920

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
24.02.2015 Liv Margit Ertesvåg Dei 3 systrene kom frå yste garden i Nupen, bruksnr. 2. Far deira var Ingvald Andreasson Nupen og mora Anna Martinusdotter Nupen. Amalie f. 1910, ho døde av tuberkulose i 1925, berre 15 år gamal. Margit Bertha Helene f. 1913, budde her på garden heile sitt liv. Gifta seg med Ivar Nupen, dei fekk 6 born. Judith Kari f. 1914, flytta til Ålesund og jobba der. Ho var ikkje gift. Margit var farmora mi, og far min er Kåre Nupen.
22.02.2015 Liv Margit Ertesvåg Frå venstre ser vi: Systrene Judith Kari, Amalie og Margit Berta Helene Nupen