Bildetekst:
Avduking av Rollonstatua i Ålesund.
Til datering: Iflg. O. Bruaset, "Arven" (2007) s. 38 vart statuen gjeven til Ålesund til 1000-årsjubileet for erobringa av Normandie, dvs i 1911. (Informant Per Kristian Halle)

ID: SASf-001.1490 Kommune: Ålesund
Stad: Ålesund
Motiv: Landskap Årstal: 1911

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
18.01.2008 Per Kristian Halle Til datering: Iflg. O. Bruaset, "Arven" (2007) s. 38 vart statuen gjeven til Ålesund til 1000-årsjubileet for erobringa av Normandie, dvs i 1911.