Bildetekst:
Kongekroninga 1906.
Dette bildet er frå fjorden utfor Molde. Vi ser vestre del av Molde sentrum med det eldste hotell Aleksandria til høgre for båten. Lengst bak ser vi fjella på Otrøya. Så vidt eg veit var kong Haakon og dronning Maud på ei "signingsferd" sydover langs kysten i etterkant av kroninga i Trondheim i 1906. Bildet må vere frå denne ferda. (Informant: Aslak Storegjerde)

ID: SASf-001.0149 Kommune: Molde
Distrikt: Molde
Stad: Molde
Motiv: Båtar, sjødrift, Årstal: 1906

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
26.02.2015 Aslak Storegjerde Dette bildet er frå fjorden utfor Molde. Vi ser vestre del av Molde sentrum med det eldste hotell Aleksandria til høgre for båten. Lengst bak ser vi fjella på Otrøya. Så vidt eg veit var kong Haakon og dronning Maud på ei "signingsferd" sydover langs kysten i etterkant av kroninga i Trondheim i 1906. Bildet må vere frå denne ferda.