Bildetekst:
Leikanger kyrkje.

Frå bildekartong: Leikanger sokn vart oppretta ved Kgl. res. 23.12.1872. I 1886 vart Eiksundbygda lagt til denne sokna, før tilhøyrde bygda Rovde. I 1920 vart tårnet i austre enden flytta til midt på. Bildet er frå før 1920.

Dette er det første tårnet. Det blei seinare bygt nytt tårn med same plassering som vi kan sjå frå andre bilete av kyrkja. Nytt kopartårn midt på kyrkja blei sett opp i 1960. Informant Øystein Kleppestrand.

ID: SASf-001.1468 Kommune: Herøy
Distrikt: Leikong
Motiv: Landskap Årstal: 1920

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
06.04.2022 Øystein Kleppestrand Dette er det første tårnet. Det blei seinare bygt nytt tårn med same plassering som vi kan sjå frå andre bilete av kyrkja. Nytt kopartårn midt på kyrkja blei sett opp i 1960.