Bildetekst:
Storehaugen i bakgrunnen.

ID: SASf-001.0144 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent