Bildetekst:
Dette bildet viser ei stor ungdomslagssamling ved hytta til Olai Brittanus Fiskaa (gamle O.B. Fiskaa) i 1908.

I 2008 hadde ungdomslaget på Fiskå stort stemne på same staden med ca 300 menneske. Det var då 100 år sidan dette bildet var tatt. Laget har namn på ca. 60 av personane på bildet.
(Informant: Tordis Thunem).

Same motivet finst også på FAKf-100100.114014 /SASf-001.1950. Storegjerde har også teke eit anna bilde frå same anledning i 1908: FAKf-100100.278069. Det er teke lenger vekk frå vatnet så vi ser også meir av Børevatnet og Litlebøra.
(Informant: Jostein Nordvik).

Kjenner meg viss på at dette er frå Kvanndalen på Brandalfjella. Det må vera 'Storebøra' som ruvar i bakgrunnen (Informant: Harald Brandal).

ID: SASf-001.1425 Kommune: Vanylven
Distrikt: Sørbrandal
Stad: Kvanndalen
Motiv: Gruppe Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.05.2015 Harald Brandal Kjenner meg viss på at dette er frå Kvanndalen på Brandalfjella. Det må vera 'Storebøra' som ruvar i bakgrunnen.