Personer:
(?) Anna Andersd. Myklebust Slagnes
(?) Gerhard Bergesen Slagnes
Bildetekst:
Frå bryllaupet til Anna Andersd. Myklebust på Rabben i Syvde (89.07) og Gerhard B. Slagnes (43.01) i 1902. Anna og Gerhard fekk bruksnummer 08 Nestun på Slagnes, og busette seg der. (Informant: Jostein Nordvik).
Frå bildekartong: Lengst til høgre Marta Leite med barn på armen.

Ved siden av bruden, tror jeg må være hennes mor, Pauline Halsteinsdatter Nordal som var enke etter Anders Jonsen Reiten Myklebust. Ved Paulines side står hennes sønn med hatt og sjegg, Hans Andersen Storeide som dessverre døde samme år av tuberkolose (min oldefar). Til høyre for han står sønnen Andreas (ca 7 år), deretter ytterst står hans kone Anna Andreasdatter Sørdal med minstebarnet Emma på armen. Informant Inger-Anne Amundsen.

ID: SASf-001.1380 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Myklebust, Rabben
Motiv: Bryllaup, Reg: JNO Årstal: 1902

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
30.01.2021 Inger-Anne Amundsen Ved siden av bruden, tror jeg må være hennes mor, Pauline Halsteinsdatter Nordal som var enke etter Anders Jonsen Reiten Myklebust. Ved Paulines side står hennes sønn med hatt og sjegg, Hans Andersen Storeide som dessverre døde samme år av tuberkolose (min oldefar). Til høyre for han står sønnen Andreas (ca 7 år), deretter ytterst står hans kone Anna Andreasdatter Sørdal med minstebarnet Emma på armen.