Bildetekst:
Huset til Anders Åland, Fiskåbygd

Dette huset er i dag eigd av Asbjørn Aaland og har matrikkel (1511 16/4 Breidablikk). På tidspunkt der bilete var teke var gården eigd av hans oldefar, Gerhard A Fiskaa (1864-1934), som var ein kjend lyrikar og gav ut fleire diktsamlingar, den første i 1896. Personane på bilete er truleg delar av hans familie og bilete må vere teke rundt 1911-12, då ein kan sjå at den nye løda er bygd, etter at gården vart delt i 1910. Vi kan sjå Gerhard midt på bilete, med ei kvit hue.

Anders Aaland vart ikkje eigar av gården før han gifte seg til gården i 1927, så det blir feil å titulere bilete med dagens tekst. Informant Ann-Kristin Aaland.

ID: SASf-001.1338 Kommune: Vanylven
Distrikt: Fiskå
Motiv: Tun, bygningar, Årstal: 1912

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
24.02.2018 Ann-Kristin Aaland Dette huset er i dag eigd av Asbjørn Aaland og har matrikkel (1511 16/4 Breidablikk). På tidspunkt der bilete var teke var gården eigd av hans oldefar, Gerhard A Fiskaa (1864-1934), som var ein kjend lyrikar og gav ut fleire diktsamlingar, den første i 1896. Personane på bilete er truleg delar av hans familie og bilete må vere teke rundt 1911-12, då ein kan sjå at den nye løda er bygd, etter at gården vart delt i 1910. Vi kan sjå Gerhard midt på bilete, med ei kvit hue. Anders Aaland vart ikkje eigar av gården før han gifte seg til gården i 1927, så det blir feil å titulere bilete med dagens tekst.