ID: SASf-001.1311 Kommune: ukjend
Distrikt: ukjend
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent