Bildetekst:
Paul Storegjerde står bak.

ID: SASf-001.1262 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Gruppe Årstal: ukjent