Bildetekst:
Indre Herøy kyrkje i Stokksund. Altartavla er måla av kunstnaren E. Ulving frå Vega, og det var sokneprest Johannes Ristesund som fekk tak i den målaren (Informant: Marit Pauline Kvalsvik).

ID: SASf-001.1244 Kommune: Herøy
Distrikt: Tjørvåg
Stad: Stoksund
Motiv: Kyrkje, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
06.06.2012 Marit Pauline Kvalsvik Dette er Indre Herøy kyrkje i Stokksund, og ikkje Herøy kyrkje (som stod enten på Herøy(berga) eller i Ytre Herøy. Altertavla er måla av kunstnaren E. Ulving frå Vega, og det var sokneprest Johannes Ristesund som fekk tak i den målaren.