Bildetekst:
Bildet er av Marie Johanne Storegjerde Olsen og Amanda Storegjerde Nesset
Olav Storegjerde var deres onkel. Informant Heidi Reidun Lillevold.

ID: SASf-001.1188 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Stauregjerde
Motiv: Portrett2, kvinner, søstre, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.03.2020 Heidi Reidun Lillevold Bildet er av Marie Johanne Storegjerde Olsen og Amanda Storegjerde Nesset Olav Storegjerde var deres onkel