Personer:
(1) Gustav Weibust
Bildetekst:
Bildet viser kaptein Gustav Weibust, 1853-1935, framfor huset sitt i Honndalen på Larsnes.

Han var til sjøs som styrmann og kaptein i 47 år iflg. Sandesoga. Sjå også bilde 120. (Informant: Aslak Storegjerde).

Kaptein Gustav Weibust er gravlagd ved Syvde kyrkje og det finst to bilde av gravstaden i Storegjerdesamlinga, nr. 6564 og 7224. Etter ein del arbeid i samband med utviding og utbetring av forholda på kyrkjegarden, er gravsteinen no snudd mot kyrkja, men trea og steinen står på same staden. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.0119 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Honndalen
Motiv: Portrett Årstal: Ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
10.05.2015 Jostein Nordvik Kaptein Gustav Weibust er gravlagd ved Syvde kyrkje, og det finst to bilde av gravstaden i Storegjerdesamlinga, nr. 6564 og 7224. Etter ein del arbeid i samband med utviding og utbetring av forholda på kyrkjegarden, er gravsteinen no snudd mot kyrkja, men trea og steinen står på same staden.
26.02.2015 Aslak Storegjerde Bildet viser kaptein Gustav Weibust, 1853 - 1935, framfor huset sitt i Honndalen på Larsnes. Han var til sjøs som styrmann og kaptein i 47 år, iflg. Sandesoga.