Personer:
(1) Framme frå venstre: Petter Andreasson Halle
(2) Karen Johannesdotter Snipsøyr Halle
(3) Bak frå venstre: Anton Joakim Halle
(4) Marie Josefine Halle
(5) Paula Halle
(6) Andrea Halle
Bildetekst:
I fylgje Sandesoga band II, side 66 der desse personane høyrer heime, bør ein rette på namna til 2 av personane i dette bildet: (1) Peter Anderson Halle, skal vere: Petter Andreasson Halle, (3) Andreas Halle, skal vere: Andrea Halle (yngste dotter i familien)
Sonen Johannes fråverande (var reist til Amerika) (Informant: Liv Margit Ertesvåg).

Yngste dottera Andrea, var fødd i 1897, så bildet kan vere frå omkring 1910.

ID: SASf-001.1116 Kommune: Sande
Distrikt: Hallebygda
Stad: Hallebygda, Halle Indre
Motiv: Familie Årstal: omkring 1910

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
18.07.2015 Liv Margit Ertesvåg I fylgje Sandesoga band II, side 66 der desse personane høyrer heime, bør ein rette på namna til 2 av personane i dette bildet: (1) Peter Anderson Halle, skal vere: Petter Andreasson Halle, (3) Andreas Halle, skal vere: Andrea Halle (yngste dotter i familien)