Personer:
(?) Alf Hasund
(?) Alf Midtflø
(?) Alf Carsten Ertesvaag
(?) Alf Ingolf Garshol
(?) Andreas Ingvald Vatø
(?) Anna Johanne Garnes
(?) Anna Pauline Indreflø
(?) Asbjørn Hasund
(?) Bernt Henrik Sundgot
(?) Berta Holseker
(?) Bjarne Kleven
(?) Bjarne Ottesen
(?) Borghild Synnøve Garnes
(?) Carsten Salamon Peder Løset
(?) Dagny Flø
(?) Edit Elise Johnsen
(?) Elen Marie Dimmen
(?) Gotfred Elias Botnen
(?) Hanna Kristine Garshol
(?) Hans Sundgot
(?) Hans Nikolai Osnes
(?) Henrikke Petrine Ulstein
(?) Hjalmar Hilmar Garshol
(?) Inga Gurine Moldskred
(?) Ingvar Haldor Sundgot
(?) Jakobine Hatlø
(?) Johannes Sundgot
(?) Jonas Hilmar Haddal
(?) Kjellaug Midtflø
(?) Knut Ingebert Peder Midtflø
(?) Kristine Hasund
(?) Lovise Amalie Vik
(?) Lovise Johanne Hatlø
(?) Ludvig Johannes Haahjem
(?) Marius Elbert Kleven
(?) Nils Sigvald Midtflø
(?) Oline Steinsvik
(?) Osvald Johannes Hofseth
(?) Palma Ingvarda Eiken
(?) Rolf Sundgot
(?) Rudolf Berge Martin Skeide
(?) Signe Nikoline Roppen
(?) Signe Nikoline Ytreflø
(?) Sigvald Skeide
Bildetekst:
Konfirmantar Ulstein 1914
Ulstein prestegard
Sokneprest Nils Wiig, tilsett 1910 - 1916
Sjå også bilde nr. 1041
(Informant: Guri Alme)

(Informant: Svein Lidvar Brandal).
(Sjå også bilde nr. 1041)

Barna på bilda 1041 og 1100 må vel vere barna til presten utan at eg veit meir om det. Eg har funne bilde av prestane i det aktuelle tidsromet i eit skriv om Ulstein Kyrkje. eg har forresten funne ut via Joakim Hofset funne at jenta som sit nr 2 frå venstre i 1. rad er Edit Johnson Gjerdsbakk f. 1900. Guten til venstre bak presten er Osvald Hofseth. f.1900 Jenta nr 2 i 2. rekke liknar veldig på mi tante Astrid Alme Helle, men ho er fødd 30.05 01.sannsynleg konfirmasjon 1915. På 2656 har Joakim identifisert Ruth Johnson Rasmussen som er fødd i 1899. Konfirmasjon 1914.
(Informant: Guri Alme).

Klokkarboka konfirmantar 1915
Hofseth Osvald Johannes
Skeide Sigvald
Sundgot Johannes
Garshol Hjalmar Hilmar
Skeide Rudolf Berge Martin
Osnes Hans Nikolai
Sundgot Rolf
Ottesen Bjarne
Løset CarstenSalamon Peder
Midtflø Knud Ingebert Peder
Midtflø Alf
Midtflø Nils Sigvald
Vatø Andreas Ingvald
Haahjem Ludvig Johannes
Haddal Jonas Hilmar
Sundgot Ingvar Haldor
Ertesvaag Alf Carsten
Kleven Marius Elbert
Garshol Alf Ingolf
Sundgot Bernt Henrik
Hasund Asbjørn
Botnen Gotfred Elias
Kleven Bjarne
Sundgot Hans
Hasund Alf
Vik Lovise Amalie
Ulstein Henrikke Petrine


ID: SASf-001.1100 Kommune: Ulstein
Distrikt: Ulsteinvik
Stad: Ulsteinvik, Prestegarden
Motiv: Konfirmantar Ulstein 1914 Årstal: 1914

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
09.03.2021 Guri Alme Klokkarboka konfirmantar 1915 Hofseth Osvald Johannes Skeide Sigvald Sundgot Johannes Garshol Hjalmar Hilmar Skeide Rudolf Berge Martin Osnes Hans Nikolai Sundgot Rolf Ottesen Bjarne Løset CarstenSalamon Peder Midtflø Knud Ingebert Peder Midtflø Alf Midtflø Nils Sigvald Vatø Andreas Ingvald Haahjem Ludvig Johannes Haddal Jonas Hilmar Sundgot Ingvar Haldor Ertesvaag Alf Carsten Kleven Marius Elbert Garshol Alf Ingolf Sundgot Bernt Henrik Hasund Asbjørn Botnen Gotfred Elias Kleven Bjarne Sundgot Hans Hasund Alf Vik Lovise Amalie Ulstein Henrikke Petrine Eiken Palma Ingvarda Johnsen Edit Elise Roppen Signe Nikoline Holseker Berta Garshol Hanna Kristine Dimmen Elen Marie Hatlø Jakobine Hatlø Lovise Johanne Midtflø Kjellaug Indreflø Anna Pauline Flø Dagny Ytreflø Signe Nikoline Garnes Anna Johanne Garnes Borghild Synnøve Moldskred Inga Gurine Steinsvik Oline Hasund Kristine
10.09.2015 Guri Alme Prest Nils Wiig, tilsett 1910 - 1916
23.05.2015 Svein Lidvar Brandal Konfirmantar 1914..