Personer:
(2) Otto Brekke
(3) Haldis Berge Dalen
(3) Ruth Nordal
(4) Agnes Thunem Rusten
(4) Margit Thunem Honningsvåg
(10) Dankert Teigen
Bildetekst:
Konfirmantar Vanylven kyrkje 1933. Sokneprest Reidar T. Lund.
Første rad frå venstre: Nr 3 Ruth Nordal, nr. 4 Margit Honningsvåg Thunem.
Andre rad frå venstre: Nr 3 Haldis Dalen Berge, nr 4 Agnes Rusten Thunem.
Tredje rad frå høgre: Nr 4 Dankert Teigen.
Fjerde rad frå venstre: Nr 2 Otto Brekke

ID: SASf-001.1090 Kommune: Vanylven
Distrikt: Slagnes
Motiv: Konfirmantar Vanylven 1933 Årstal: 1933

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
21.06.2019 Terje Wefring 4 rad nr 2 frå høgre, Sivert Wefring
23.01.2018 Helge Takseth 2.rad frå venster nr. 10 Johanne (Tulla) Olsen gift Slagnes. nr. 8 truleg Gudrun Løset gift Lillebø.