Personer:
(?) Anna Vikebakk Brekke
(?) Marie Nedreberg Sørdal
(?) Rasmus R. Sørdal
Bildetekst:
Bryllaupet til Rasmus R. Sørdal (90.02) og Marie Nedreberg i 1910.
(Informant: Syvde Sogelag).

Dette bildet er speilvendt. Forstørrar vi dette bildet, ser vi at Rasmus tilsynelatande har gifteringen på venstrehanda. Eit rettvendt eksemplar av dette motivet finst på SASf-001.7098.
(Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.1070 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Stad: Sørdal
Motiv: Bryllaup, Reg: JNO Årstal: 1910

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
04.02.2016 Jostein Nordvik Det rettvende motivet av dette bildet finst på nr. 7089, men det bildet er teknisk av dårlegare kvalitet.
03.05.2015 Jostein Nordvik Et rettvendt eksemplar av dette motivet finst på SASf-001.7098.
22.04.2015 Jostein Nordvik Dette bildet er speilvendt, jfr.SASf-001.7098, FAKf-100100.277974. I Fylkesfotoarkivet på FAKf-100100.113155.Forstørrar vi dette bildet, ser vi at Rasmus tilsynelatande har gifteringen på venstrehanda...