Bildetekst:
Tunet til Markus Thorseth, Skredestranda. Stovehuset bygt av lærar Knotten, selt til Strømme og seinare til Bern Torset. Røyken i bakgrunnen kjem av at kona Berte nett har fyrt opp i ovnen med lyng, ho skulle bake brød.I bakgrunnen Lidarende.

ID: SASf-001.1063 Kommune: Sande
Distrikt: Skredestranda
Stad: Årvik
Motiv: Tun, bygningar, Årstal: 1910