Bildetekst:
Åramgardane før vegen var laga.

Truleg Olai Aaram midt på biletet. Bilete SASf-001.0212 var truleg teke same dagen. Ca.1910. Informant Britt Irene Kvamme.

ID: SASf-001.1056 Kommune: Vanylven
Distrikt: Åram
Stad: Åram
Motiv: Landskap Årstal: 1910

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
09.11.2019 Brit Irene Kvamme Truleg Olai Aaram midt på biletet. Bilete SASf-001.0212 var truleg teke same dagen. Ca.1910.