Bildetekst:
Utsikt mot Dalen, Kvalen, Sandsøya og Riste. Dalevatnet i forgrunnen; no er det senka og lite att av det. Det har falle nysnøv i mai.

ID: SASf-001.1042 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Motiv: Landskap Årstal: ukjent