Personer:
(1) Signe Marie Fure
(1) Tora Andrea Honningsvåg
(1) Åse Myklebust
(4) Jørgine Bertine Hoddevik
(4) Maria Honningsvåg
(5) Målfrid Årvik
(5) Otto Kristoffer Apelseth
(5) Ranveig Vilhelmine Sandvik
(?) Alfred Daniel Ervik
(?) Andreas Einar Stave
(?) Anna Oline Tunheim
(?) Arne Martin Krogh
(?) Arthur Beitveit
(?) Arvid Peder Sjåstad
(?) Aslaug Vereide
(?) Aslaug Oline Ervik
(?) Astrid Oline Eltvik
(?) Elen Marie Svedhaug
(?) Harald Bernhard Refsnes
(?) Hjørdis Tungevåg
(?) Hjørdis Laura Ferstad
(?) Håkon Lund Lillebø
(?) Johan Ragnar Ferstad
(?) John Mathias Hoddevik
(?) Margit Jorunn Slagnes
(?) Margrete Helen Hansen
(?) Marie Målfrid Årvik
(?) Nora Othilie Seljen
(?) Per Jetmund Thunem
(?) Reidar Jon Drage
Bildetekst:
Sjå også bilde nummer 7132.
Konfirmantar Leikanger Selje 1939. Prost Tungesvik. Første rekke til venstre: Åse Myklebust (g. Hatlebrekke).

Konfirmasjonen var i 1939. Margrete "Grete" Helen Hansen (Ervik) / Hjørdis Tungevåg (Skram) /Åse Myklebust / Nora Othilie Seljen (Selsvold) / Astrid Oline Eltvik (Kvamme) / Tora Andrea Honningsvåg (Borgund) / Maria Honningsvåg
(Refsnes) nr. 4 fra venstre fremme / Ranveig Vilhelmine Sandvik (Årsheim) nr. 5 fra venstre fremme (min mor) / Margit Jorunn Slagnes (Drage) mulig nr. 6 fremme /
Marie Målfrid Årvik (Haaland) / Målfrid Årvik / Aslaug Vereide (Bugge): Hun arbeidet en tid som misjonær/Aslaug Oline Ervik / Hjørdis Laura Ferstad / Elen Marie Svedhaug/ Jørgine Bertine Hoddevik (Silden) / Anna Oline Tunheim / Signe Marie Fure (Hoddevik)/ Harald Bernhard Refsnes (gift med Maria Honningsvåg) / Arvid Peder Sjåstad / Otto Kristoffer Apelseth/ Håkon Lund Lillebø/ Andreas Einar Stave/Arne Martin Krogh/ Arthur Beitveit/ Johan Ragnar Ferstad/ Alfred Daniel Ervik/ John Mathias Hoddevik/ Per Jetmund Thunem / Reidar Jon Drage. Fra mors notater. Informant Jan Roar Årsheim.

ID: SASf-001.1012 Kommune: Selje
Distrikt: Stadlandet
Stad: Leikanger
Motiv: Konfirmantar Leikanger Selje 1939 Årstal: 1938

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
22.06.2021 Jan Roar Årsheim Konfirmasjonen var i 1939.Margrete "Grete" Helen Hansen (Ervik) / Hjørdis Tungevåg (Skram) /Åse Myklebust / Nora Othilie Seljen (Selsvold) / Astrid Oline Eltvik (Kvamme) / Tora Andrea Honningsvåg (Borgund) / Maria Honningsvåg (Refsnes) nr. 4 fra venstre fremme / Ranveig Vilhelmine Sandvik (Årsheim) nr. 5 fra venstre fremme (min mor) / Margit Jorunn Slagnes (Drage) mulig nr. 6 fremme / Marie Målfrid Årvik (Haaland) / Målfrid Årvik / Aslaug Vereide (Bugge) Hun arbeidet en tid som misjonær/Aslaug Oline Ervik / Hjørdis Laura Ferstad / Elen Marie Svedhaug/ Jørgine Bertine Hoddevik (Silden) / Anna Oline Tunheim / Signe Marie Fure (Hoddevik) Harald Bernhard Refsnes (gift med Maria Honningsvåg) / Arvid Peder Sjåstad / Otto Kristoffer Apelseth/ Håkon Lund Lillebø/ Andreas Einar Stave/Arne Martin Krogh/ Arthur Beitveit/ Johan Ragnar Ferstad/ Alfred Daniel Ervik/ John Mathias Hoddevik/ Per Jetmund Thunem / Reidar Jon Drage. Fra mors notater.
28.03.2021 Jan Roar Årsheim Hei, min mor Rannveig Sandvik, (Årsheim) er nummer 5 fra venstre, trolig Maria Honningsvåg, (Refsnes) som er nummer 4 fra venstre. Dessuten: Margrete Hansen, (Ervik) Hjørdis Tungevåg, (Skram) Astrid Eltvik, (Kvamme) Tora Honningsvåg, (Borgund) Marie Årvik, (Haaland) Målfrid Årvik, Aslaug Vereide, (Bugge) senere misjonær og lærerinne. Aslaug Ervik, Hjørdis Farstad, Elen? Marie Svedhaug, Jørgine Bertine Hoddevik, (Silden) Anna Tunheim,Nora Seljen, (Selsvold) Signe Fure.(Hoddevik) helt til høgre? Den siste jenta kan muligens være Margit Slagnes, (Drage) ? Harald Refsnes, (gift med Maria Honningsvåg) Arvid Sjåstad, Otto Apelseth, Håkon Lillebø, Andreas Stave, Arne Krogh,Arthur Beitveit, Johan Ferstad, Alfred Ervik, Jon M. Hoddevik, Per J.Thunem og Reidar Drage,