Personer:
(1) Framme frå venstre: Ukjend
(2) Jon Eidså
(3) Marie Steen Løvoll
(4) Alfhild Åsen
(5) Ukjend
(6) Ukjend
(7) Andre rad frå venstre: Lars Føleide (lærar)
(8) Emil Nerland (gardstyrar)
(9) Ukjend
(10) Hjalmar Storegjerde
(11) Karsten Nygård
(12) Hilmar Målø
(13) Karl Johan Nygård (lærar)
(14) Ukjend
(15) Ukjend
(16) Karl Johan Koparnes
(17) Torgeir Mundal
(18) Peter A. Vik (styrar)
Bildetekst:
Jordbruksskulen på Eidså.

20151113:
Namnelista er retta av Arthur Vestnes med god hjelp av Jostein Nordvik. Kan nokon stadfeste at det som er oppført er rett?)

Sjå også bilde nr. 1405

ID: SASf-001.1397 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså, Jordbruksskulen
Motiv: Skuleklasse, gruppe, jordbruksskule, Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
14.11.2015 Jostein Nordvik Beklagar feilskrivinga av namnet til Karl Johan Koparnes, som er nr. 16 og ikkje nr. 15.