Personer:
(1) Peter Amundson Nygård
(2) Kristine Paulsdotter Sandvik Nygård
(3) Milda Sofie Nygård Gjerde
(4) Rolf Julius Gjerde
(5) Oline Marta Sivertsdotter Måen Gjerde
(6) Bent Rasmusson Norddal Gjerde
(8) Borghild Marie Nygård
(9) Alfred Matias Nygård
(10) Sivert Andreas Gjerde
(11) Brit Kristiansdotter Oksavik Gjerde
(12) Anna Gjerde
(13) Kamilla Nygård?
(?) Anna Petrine Nygård
(?) Oline Anna Gjerde
Bildetekst:
Frå bildekartong: Familien Kristine og Peter Nygård med borna Alfred, Anna, Borghild, Kamilla og Milda. Familien Olina Marta og Bent Gjerde med sonen Rolf gift med Milda. Familien Brit og Sivert Gjerde med døtrene Oline og Anna.

ID: SASf-001.3487 Kommune: Sande
Distrikt: Larsnes
Stad: Saude Ytre, Gjerdet
Motiv: Familie Årstal: ukjent