Personer:
(5) Hans Halsteinsson Brekke
(7) Anna Sivertsd. Sætre Brekke
(9) Johanne Olava Brekke Eggen
(10) Adam H. Brekke
(11) Benjamin H. Brekke
Bildetekst:
Hans Halsteinsson Brekke (89.21) med familie. Hans var gift to gonger, og dei tre som står bak ved muren, er born frå fyrste ekteskap: Johanne f. 1893, Adam f. 1895 og Bemjamin f. 1898. I andre ekteskap (med Anna S. Sætre frå Lauvstad - sit t.h.) hadde Hans sju born, og den siste av dei var Amalie, f. 1913. Den nest siste var Hans jr. som var fødd i 1911, og kanskje er det han som sit på fanget til faren. (Informant: Jostein Nordvik).

ID: SASf-001.1276 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: FamilieU11, Reg: JNO Årstal: 1911

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
23.06.2011 Guri Dragseth Brekke Bak frå venstre: Johanne f. 1893, Adam f. 1895, Benjamin f. 1898 frå første ekteskapet til Hans. Forann frå venstre: Anna f. 1904, faren Hans f. 1864, på fanget sit sønnen Hans f. 1911, Sverre f. 1907, forann på huk sit Klara f. 1909, mora Anna f. 1873, på fanget har ho dottera Ragna f. 1910 og lengst til høgre står Haldis f. 1906