Personer:
(1) Ida Kaldhol
(9) Ole Kaldhol
(?) Artur Eltvik
(?) Elias Kaldhol
(?) Hjørdis Gjerde
(?) Lina Gjerde
(?) Oluffa Kaldhol
(?) Peder Gjerde
(?) Petra Eltvik
(?) Åse Eidheim Kaldhol
Bildetekst:
Ein del av personane er identifiserte, men plasseringa er ikkje klar med unnatak av kvinna som sit til venstre som er er Ida Kaldhol, og mannen ståande til venstre er Ole Kaldhol.
Biletet er frå 1946 og konfirmasjonen til Åse Kaldhol Eidem.Bak frå venstre: Ole Kaldhol, Per Holseker,Anna (busett på Støylen i Dimna),Petra Eltvik, Lillian Eltvik (baby), Arthur Eltvik,Peder Holseker, Kåre Kaldhol,Peder Gjerde, Lina Gjerde, Hjørdis Gjerde. Framme frå venstre: Ida Kaldhol, Elias Kaldhol,Åse Kaldhol Eidem (i bunad) Oluffa Kaldhol, Inge Eltvik (liten gut), Laurense (Laren) Holseker,Rikken Saunes, Olav Eltvik og Erling Gjerde. (Informant Lillian Eltvik Dyrnes)

ID: SASf-001.4858 Kommune: Ulstein
Motiv: GruppeU20, slekt, Årstal: 1946

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
15.08.2010 Arvid Pilskog Kvinna som sit til venstre er Ida Kaldhol og mannen ståande til venstre er Ole Kaldhol
15.08.2010 Arvid Pilskog Kvinna som sit til venstre er Ida Kaldhol og mannen ståande til venstre er Ole Kaldhol
06.09.2011 Lillian Eltvik Dyrnes Biletet er frå 1946 og konfirmasjonen til Åse Kaldhol Eidem.Bak frå venstre: Ole Kaldhol, Per Holseker,Anna (busett på Støylen i Dimna),Petra Eltvik, Lillian Eltvik (baby), Arthur Eltvik,Peder Holseker, Kåre Kaldhol,Peder Gjerde, Lina Gjerde, Hjørdis Gjerde. Framme frå venstre: Ida Kaldhol, Elias Kaldhol,Åse Kaldhol Eidem (i bunad) Oluffa Kaldhol, Inge Eltvik (liten gut), Laurense (Laren) Holseker,Rikken Saunes, Olav Eltvik og Erling Gjerde.