Personer:
(1) Laura Iversd. Myklebust Hestnes
(2) Ragnvald J. Hestnes
(3) Ragna J. Hestnes
(4) Eline J. Hestnes
(5) Olga J. Hestnes Høydal
(6) Jakob R. Hestnes
(7) Ingvald J. Hestnes
Bildetekst:
Familien til Jakob Rasmusson Hestnes og Laura Iversd. Myklebust på Myrvang (89.42) i Syvde. Jacob kom frå Nordfjord, og hadde fyrst fått seg gard på Lid i Syvde, men flytte til Myklebust i 1906, då Laura sin heimegard vart delt mellom henne og broren Olav. (Informant: Syvde sogelag).

ID: SASf-001.1812 Kommune: Vanylven
Distrikt: Syvde
Motiv: FamilieU7, Reg: JNO Tidsrom: 1904 - 1955

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
20.01.2009 Jostein Nordvik Familien til Jakob og Laura Hestnes på Gbnr 89/42, på Myklebust i Syvde. Laura var fødd på Myklebust, men Jakob kom frå Nordfjord.