Personer:
(1) Einar Eidså
(2) Aasta A. Vik Torvanger
(4) Berta A. Vik Breiteig
(10) Lars Føleide
(11) Karl Johan Nygård
(12) Ansgar Leiten
(13) Botolv E. Holsvik
(19) Peter A. Vik
(21) Magnus A. Vik
(22) Åsmund P. Vik
Bildetekst:
Jordbruksskuleklasse og personale ved skulen på Eidså. Dette var ein skule for menn, og Aasta og Berta Vik på benken var nok ikkje elevar, men systrene til styrar Peter A.Vik. Magnus A. Vik heilt bak på biletet, var bror deira. (Informant: Syvde sogelag/Jostein Nordvik).

Frå bildekartong: Jordbruksskulen på Eidså, Syvde. Første rekke frå venstre Einar Eidså, nr 2 Åsta Vik, nr 4 Bertha Vik. Andre rekke nr 5 lærar Faleide, nr 6 Karl Johan Nygård. Tredje rekke Ansgar Leiten, nr 2 Botolv Holsvik. Bak: Styrar Peter Vik, broren Magnus, småguten er Åsmund Vik.

ID: SASf-001.0753 Kommune: Vanylven
Distrikt: Eidså
Stad: Eidså
Motiv: GruppeU21, jordbruksskule, Reg: JNO Årstal: ukjent

Kommentarar:
Dato Navn Kommentar
05.02.2006 Arthur Vestnes Dette bildet, SASf-001.0753, skal truleg ha overført tekst/namn frå SASf-001.0751