Søk etter person: Kristi Gjerde

Storegjerdesamlinga inneheld over 8.000 registrerte navn. Her kan du søke etter navn og få lista ut hvilke bilder navnet er knytt til.
Fant 14 bilder
Gjerde, Brit Kristiansdotter Oksavik Gjerde, Hjalmar Kristian Gjerde, Kristi Gjerde (f. Oksavik), Sitjande framme: Brit Kristiansdotter Halle (f. Storegjerde), Kristine Halle (f. Storegjerde) (bak til venstre), Kristine Storegjerde, Kristina I. Storegjerde, Kristina I.A. Storegjerde, Kristina I.A. Halle Storegjerde, Kristine Storegjerde, Kristine I.A. Storegjerde, Marie Kristine Storegjerde (g. Halle), Kristina Storegjerde (g. Halle), Kristine I. A.